Privacy statement

Laatst gewijzigd op 20 juni 2018

Bij PACT 2017 heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Wij verwerken daarom zo min mogelijk persoonsgegevens, maken gebruik van versleutelde verbindingen en verzamelen gepseudonimiseerd statistieken over het bezoek aan pact2017.nl . PACT 2017 verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van PACT 2017 en de door contactaanvragen en via mail verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Verwerking van persoonsgegevens

Contactformulier

Om te kunnen reageren op uw bericht via het contactformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

Uitsluitend medewerkers van de PACT 2017 hebben toegang tot de berichten die via het contactformulier worden verstuurd.

Statistieken

Wij verzamelen statistieken over het bezoek op pact2017.nl. Dit doen wij om de structuur en inhoud van de website verder te kunnen optimaliseren en om ons productaanbod te analyseren en optimaliseren.

Bij het verzamelen van de statistieken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Het ip-nummer van de internetaansluiting waarmee u pact2017.nl bezoekt. Dit ip-nummer wordt onherkenbaar gemaakt door middel van hashing. Daardoor kunnen wij niet zien vanaf welke ip-nummers de pagina’s van pact2017.nl bezocht zijn.

Bij het verzamelen van de statistieken worden geen cookies geplaatst.

Beveiliging

PACT 2017 heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Beveiligde verbinding (ssl / https)

De communicatie tussen uw browser en de website pact2017.nl maakt volledig gebruik van versleutelde verbindingen via het https-protocol. Daardoor is het voor derde partijen zeer moeilijk om na te gaan welk pagina’s u op onze site bezoekt en de berichten te onderscheppen die u via het contactformulier naar ons verstuurt. Wij zorgen er voor dat de kwaliteit van de gebruikte encryptie zo optimaal mogelijk is. U kunt dit zelf controleren via de Qualys SSL Test. In deze test behalen wij de maximale score A+.

Links

Op de website van PACT 2017 zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. PACT 2017  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van PACT 2017 dan kunt u deze richten aan Paulien Schreuder-Knaup,  tel: 06 – 24 24 35 13 of per e-mail: paulien@pact2017.nl

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Cookieverklaring

Laatst gewijzigd op 20 juni 2018

De website PACT 2017 maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van PACT 2017 beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. PACT 2017 gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de  website pact2017.nl en hun functionaliteit. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Lijst van cookies op de website pact2017.nl

Voor het onthouden van uw privacy- en cookievoorkeuren gebruiken wij de volgende functionele cookies:

  • gdpr[consent_types] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.
  • gdpr[allowed_cookies] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.
  • gdpr[Bprivacy_bar] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.

Het beveiligingssysteem van onze website gebruikt de volgende functionele cookies:

  • S_GvMjBXtaypO – dit cookie vervalt na 24 uur, of wanneer u het verwijderd.
  • wtUJsOzQn – dit cookie vervalt na 24 uur, of wanneer u het verwijderd.
  • cerber_groove – dit cookie vervalt na 26 uur, of wanneer u het verwijderd.

Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming vereist.